Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Ωτολογία - Ακοολογία ενηλίκων


  1. Τονικό ακοόγραμμα
  2. Τυμπανομετρία
  3. Συμβουλευτική Εμβοών
  4. ​Έλεγχος ιλίγγου-αιθουσοπάθειας
  5. Ωτο-χειρουργική (τυμπανοπλαστική, χειρουργική ωτοσκλήρυνσης – αναβολοτομή, χειρουργική χολοστεατώματος – μαστοειδεκτομή)